Kwaliteit van het zeewater

De kwaliteit van het Scheveningse zeewater wordt in de zomerperiode getest door de Provincie Zuid Holland. Mochten er schadelijke bacteriën in het zeewater voorkomen dan wordt u altijd tijdig geïnformeerd. Vanaf begin Mei tot eind Oktober controleert de Provincie Zuid Holland om de twee weken de kwaliteit van het zeewater. Er wordt gecontroleerd op verschillende bacteriën,blauwwieren en de helderheid van het water.

Is het zeewater van onvoldoende kwaliteit? Dan wordt dit altijd duidelijk aangegeven met een mededeling op het informatiebord. Soms gebeurt het dat de provincie een zwemverbod instelt.
 
Wil je de nieuwste testresultaten over de kwaliteit van het water weten? Bel de Zwemwaterlijn 0800 9036 of kijk op de teletekstpagina 725 (NED 1, 2 en 3).